Takaisin

Andien, Suomen ja Japanin Yhteistyö

MASAJO

Opinto ja tutkimustyö terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittämiseksi alkoi vapaaehtoisin voimin Bolivian Santa Cruzissa vuonna 1992 ja laajeni Suomeen vuonna 2000, Suomen Andien suurlähettilään Mikko Pyhälän ja alan tiedemiesten ehdotuksesta.

Hanketta ovat tukeneet ja suositelleet:

FAO:n Bolivian kansallinen johtaja Tri F. Oscar Teran ja hollantilainen DI Hans Knobbe auttoivat koeaseman rakentamisessa. Tri Teran varmisti vuonna 2000 että ensimmäinen koelähetys Suomeen onnistuisi.

Saksan Teknisen yhteistyön CIM-GTZ:n Andien spesialisti ja Bolivian Santa Cruzin yliopiston maataloustutkimusaseman professori Helmuth W. Rogg suosittaa hanketta luomutuotannon edistämiseksi Boliviassa. Ja pitää erittäin tärkeänä tukea hanketta, joka käyttää luonnon keinoja ekologisen tasapainon säilyttämiseksi maassa.

Bolivian valtion yliopisto, Gabriel Rene Moreno Santa Cruzissa esittää, että vuosikausia jatkunutta yhteistyötä jatketaan erityisesti intiaanien asuttamilla alueilla, joilla maaperä ja luonnon ekosysteemit eivät ole saastuneessa ympäristössä. (Neitseellistä maata, jota ei ole tarvinnut keinolannoittaa. -Japanin valtion tutkimuslaitos JICA) Uudelle tuotanto- ja koeasemalle halutaan kerätä ympäri maapalloa alkuperäiset kasvilajikkeet, jotka yhteyttävät tehokkaimmin ja samalla käyttävät maksimaalisen määrän hiilidioksidia.

Bolivian maatalousministeriö vahvistaa, että hyöty on molemminpuolinen sekä suomalaisten terveydelle, että Bolivian kansalle antaen resursseja ja teknologiaa oman väestön terveyden- ja ravitsemustilanteen kehittämiseen ja parantamiseen.

"Tämän projektin sosiaalisen ja humanitaarisen merkityksen ja luonteen vuoksi pyydämme sille täyttä tukea, koska se hyödyttää kumpaakin maata. Lisäksi toivomme, että yhteistyöstä tulee jatkuvaa ja pysyvää tilapäisten projektien sijasta."

Suomen Andien suurlähettiläs ja alan erityisasiantuntija Perussa, lähetti suosituksen sähköpostiviestillä Suomen viralliselle edustajalle Yhdysvaltoihin, jolla hän vahvisti hankkeen hyödyttävän sekä eurooppalaisten, erityisesti suomalaisten, että Andien alueen väestön terveyttä ja sosiaalistaloudellista hyvinvointia. Viesti lähetettiin tiistaina 11 syyskuu 2001 klo 8:03:11 joka on 9:03:11 New Yorkin aikaa… se oli kakkostornin törmäyshetki. Tämän harvinaisen yhteensattuman ansiosta viesti ei mennyt perille, vaan se piti Suomen kautta leimata viralliseksi ja lähettää takaisin Yhdysvaltoihin. "Maapallo on yhteinen kotimme, jossa on vedettävä yhtä köyttä."

Intiaanit pyysivät v.2001 La Pazissa suurmielenosoituksessa hallitukselta vaihtoehtoja kokapensaan viljelylle. Paikalla todistajana oli Suomen Andien suurlähettiläs.

Kazuhiko TAIRA Maailman terveysjärjestön WHO:n terveyden ja pitkäniän erikoisasiantuntija, Kazuhiko TAIRA, Japanin Okinawalta lähetti kuvansa ja suosituksensa tälle yhteistyöhankkeelle vuonna 2003.Kazuhiko TAIRA "Ihmisen on vaikea elää tervettä ja pitkää elämää ilman huumorintajua ja iloista mieltä"

Tanskan suurlähetystö La Pazissa otti yhteyttä v. 2004 Bolivian yksikköömme tarjoten yhteistyötukea.

Belgian hallituksen kehitysyhteistyövaltuuskunta vieraili Boliviassa v. 2005 alussa ja halusi auttaa hankettamme viennin edistämiseksi alkuperäisille tuotteille. Tämä siksi, koska EU haluaa löytää parempia vaihtoehtoja Andien huumetuotannolle, joka on aiheuttanut vakavia ongelmia tuottajille, käyttäjille ja luonnolle. On havaittu, että joka on suoraan tai välillisesti yhteydessä huumeisiin joutuu tavalla tai toisella niiden vaikutuspiirin uhriksi jossa armoa ei tunneta.

Koska kyseessä on myös Japanin kansanterveydelle tärkeä hanke, Japanin suurlähettiläät ovat pitäneet yhteyttä Boliviaan säännöllisesti. Japanin valtio on myös palkannut Okinawan yliopistolla 5 - 7 tutkijan ryhmiä vuodesta 1996 selvittämään alkuperäisen Kokuton, eli työnimellä Intiaanisokerin terveysvaikutuksia.

Vuonna 2000 sain neuvon Turun yliopiston Tri Kauko Mäkiseltä, joka on ksylitolin isä, että voisimme aloittaa Suomessa kenttäkokeita laajempaa tutkimusta varten. Tätä olemmekin tehneet jo kahdeksan vuoden ajan. Japanin valtion yliopisto Ryu Kyu on tehnyt 7 eri tutkimusta Okinawalla vuosina 1996 - 2007. Näiden lisäksi Sao Paulon Yliopisto Brasiliassa on julkaissut myös yhden tutkimuksen. Tämän ahkeroinnin seurauksena voimme täällä Suomessa jatkaa työtä rohkein mielin, tulevaisuuteen luottaen.

Tämän hankkeen tehtävä on myös tutkia ja selvittää millaisin keinoin siirtomaavallan köyhdyttämän eteläisen pallonpuoliskon ja ylirikastuneen pohjoisen pallonpuoliskon asukkaat voivat kokea saavansa riittävästi tarpeisiinsa ja iloita yhteisestä menestyksestä. Pelkkä kaupallinen tavoite, jossa tingitään mahdollisimman halpa ostohinta ja maksimaalinen voitto, ei ole toiminut ihmisten, eikä luonnon kannalta rakentavasti. Pörssikurssit ja luonto uhkaavat romahtaa liiallisen ahneuden seurauksena. Tarvitaan uudenlainen syvempi ymmärrys elämämme tarkoituksesta tällä kotimaapallolla, joita on vain yksi - ei monta kuten maapallon ”loppuasukas” (taiteilijan osuva nimitys) haluaa vaatia.

Boliviassa, Santa Cruzissa koeasemamme toimii sekä koulutus, että kenttäkoeasemana. Lapsista ja diabeetikoista on tullut tärkeä koeryhmä, hoitajien ja lääkäreiden ystävällisellä tuella.

Hanke on esitetty Suomessa Tullihallitukselle ja Tullilaboratoriolle, Kansanterveyslaitoksen johtajalle, Antti Arolle. Lisäksi Turun, Helsingin, Lappeenrannan ja Kuopion yliopistojen edustajille, sekä puolustusvoimien Pääesikunnan johtavalle lääkärille.

Tilastokeskuksen tutkija on määritellyt tämän hankkeen toimialaluokituksella TOL 73101 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen. Alaotsikolla: Kansanterveys, hoito ja liikuntatieteellinen tutkimus.

Haluan sydämestäni kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet tukensa tälle hankkeelle, sekä omasta, että Masajon väen puolesta. Suomen, Andien ja Japanin kansoilla on syvät juuret ja tunnen suurta iloa siitä, että saan olla mukana palvelemassa kansalaisiamme tässä hankkeessa. Elämä ei ole ura, vaan palvelutehtävä.

***************************************************************************

Matti E. Kuosmanen
Andien, Suomen ja Japanin yhteistyövaltuutettu
Masajo Oy
Lahnuksentie 22
01840 Klaukkala
puh. 09-27691050
gsm. 040-7719688
etunimi.sukunimi@masajo.fi

Alkuun